KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

 E-ISSN: 2148-9645

P-ISSN: 1302-3314

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

   Yıl :2008 Cilt : 10 Sayı : 1

   Editoryal *** İndeks

   

  Sayfa 1-7  Konuşma ve Dil Problemleri ile Dil Testi Sonuçları Arasındaki İlişki

 

  Fulya YALCINKAYA, Bilgehan BUDAK, Nuray BAYAR MULUK, Ömer OĞUZTÜRK

Detay..

   

  Sayfa 8-14  İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Siprofloksasin Dirençli ve Duyarlı Escherichia Coli Suşlarında Fosfomisin Trometamol Duyarlılığı Ve Bu Duyarlılığın Disk Difüzyon ve Agar Mikrodilüsyon Yöntemleriyle Karşılaştırmalı olarak İn Vitro Araştırılması

 

  Selda CANVER, Jülide Sedef GÖÇMEN

Detay..

   

  Sayfa 15-17  Fonksiyonel Over Kistlerinin Tedavisinde Hormonal Tedavi Gerekli midir?

 

  Aylin Pelin CİL, Esmen OZTURKOGLU, Berfu DEMİR, Muzeyyen GÜNES,Ali HABERAL

Detay..

   

  Sayfa 18-25  Mühimmat Fabrikası Bomba Dolum Atelyesi’nde Patlama Travmasına Maruz Kalan İşçilerde Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

 

  Ömer OĞUZTÜRK, Nuray BAYAR MULUK, Nursen ORAL, Fulya YALÇINKAYA, Selda Fatma BULBUL Muzeyyen GÜNES,Ali HABERAL

Detay..

   

  Sayfa 26-30  Rektum Kanseri Cerrahisinde Genişletilmiş Sistematik Lenf Diseksiyonu Morbiditesi ve Kan Transfüzyon Oranları

 

  Oğuz HASDEMIR, Erol YALCIN, Oktay BÜYÜKAŞIK, Cavit ÇÖL

Detay..

   

  Sayfa 31-35  Vücut Kitle İndeksinin Egzersiz Testi Sırasındaki Kan Basıncı Yanıtına Etkisi

 

  Guliz ERDEM YAZICI, Gulten TACOY, Buket ALIBAZOGLU

Detay..

   

  Sayfa 36-41  Sünnet Sonrası Ağrı Kontrolünde Rektal ve Parenteral Parasetamol Uygulamalarının Karşılaştırılması

 

  Tutku SOYER, Ünase BÜYÜKKOÇAK, Özkan CESUR, Yasemin Özkan PEKUZ, Murat ÇAKMAK

Detay..

   

  Sayfa 42-47  Investigation of Pneumocystis Jiroveci Carriage in Patients with Various Lung Diseases

 

  Sedat KAYGUSUZ, Arzu ERTÜRK, Dilek KILIÇ, Özcan KONUR, Ayhan KUBAR

Detay..

   

  Sayfa 48-51  Diphtheria Antitoxin Antibodies in Type II Diabetes Mellitus with Toxin Neutralization Method

 

  Sedat KAYGUSUZ, Dilek KILIÇ, Belkıs LEVENT, Aytül ÇAKMAK, Fügen D ÖZKAYA, Demet KURTOĞLU, Meral SAYGUN, Ayşegül GÖZALAN, Berrin ESEN, Levent DOĞANCI

Detay..

   

  Sayfa 52-54  Term Gebelikte Dev Luteinize Follikül Kisti: Bir Olgu Sunumu

 

  Ismail Burak GULTEKIN, Ozlem OZDEGIRMENCI, Asuman ERTEM, Aylin Pelin CIL, Orhan GELISEN, Ali HABERAL

Detay..

   

  Sayfa 55-57  Eşzamanlı Bilateral Colles Kırığı: Olgu Sunumu

 

  Derya Özmen ALPTEKİN, Işık KELEŞ, Gülümser AYDIN, Ayşe ARSLAN

Detay..