KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

 E-ISSN: 2148-9645

P-ISSN: 1302-3314

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

   Yıl :2008 Cilt : 10 Sayı : 2

   Editoryal *** İndeks

   

  Sayfa 1-4  Kırıkkale-Kızılırmak Havzasındaki Kenelerin Epidemiyolojik Durumunu Belirten Ön Çalışma

 

  Sedat Kaygusuz

Detay..

   

  Sayfa 5-7  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Donörlerde Entamoeba histolytica Antikor Prevalansı

 

  Canan Ağalar, Yeşim Alpay, Sedat Kaygusuz, Dilek Kılıç, Özlem Erol, Meral Saygun

Detay..

   

  Sayfa 8-18  Genç Bir Hastane ve Pediatri Hizmetlerinden Memnuniyetini Etkileyen Faktörler

 

  Selda BÜLBÜL, Ayşegül ALPCAN, İshak İKİZ, Gülşah Ağırtaş

Detay..

   

  Sayfa 19-22  Humerus Cisim Kırıklarının Cerrahi Tedavisi

 

  Hakan ÇİFT, Bahadır SEYHAN, Adem ŞAHİN, Korhan ÖZKAN, Tuluhan Yunus EMRE, Macit UZUN

Detay..

   

  Sayfa 23-25  İntravenöz İlaç Kullanımına Bağlı Gelişen İzole Aort Kapak Endokarditi Olgu Sunumu

 

  Aslı HAYKIR, Ferit FERİT, Barış ÖZTÜRK, Emin Ediz TÜTÜNCÜ, İrfan ŞENCAN

Detay..

   

  Sayfa 26-29  Lokal Anestezik Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Şiddetli Vazovagal Senkop ve Kardiyak Arrest

 

  Handan GÜLEÇ, Hülya BAŞAR, Bülent BALTACI

Detay..

   

  Sayfa 30-31  Deli Bal İntoksikasyonu Sonucu Gelişen Senkop

 

  Murat TULMAÇ, Haksun EBINÇ, M. Tolga DOĞRU, Ömer ŞAHIN

Detay..

   

  Sayfa 32-33  Term Gebelikte Dev Luteinize Follikül Kisti: Bir Olgu Sunumu

 

  İsmail Burak GÜLTEKİN, Özlem ÖZDEĞİRMENCİ, Asuman ERTEM, Aylin Pelin ÇİL, Orhan GELİŞEN, Ali HABERAL

Detay..