KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

 E-ISSN: 2148-9645

P-ISSN: 1302-3314

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

   Yıl :2008 Cilt : 10 Sayı : 3

   Editoryal *** İndeks

   

  Sayfa 1-5  Travmatik Yaralanmalarda ve Kronik Yaralardaki Defektlerin Serbest Grasilis Kas Flebi Kullanılarak Kapatılması

 

  Esen İbrahim KARAKAYA, İlker YAZICI, Cahit VURAL, Sevin FARİZ, Tarık ÇAVUŞOĞLU, İbrahim VARGEL

Detay..

   

  Sayfa 6-8  Tortikolisde Kombine Cerrahi Yaklaşım

 

  Tarık ÇAVUŞOĞLU, İlker YAZICI, İbrahim VARGEL Cahit VURAL

Detay..

   

  Sayfa 9-11  Yüzde Yanık Skarına Alternatif Yaklaşım: Favori Rekonstrüksiyonu ve Kese Ağzi Dikişi

 

  İlker YAZICI , Tarik ÇAVUŞOĞLU, Esen İbrahim KARAKAYA, İbrahim VARGEL

Detay..

   

  Sayfa 12-14  Dual Beslenme Paternli Arteriovenöz Malformasyonun Selektif ve Perkütan Embolizasyon Sonrası Total Eksizyonu

 

  Tarık ÇAVUŞOĞLU, İlker YAZICI, Barbaros ÇİL**, Kadir ÇİMEN, İbrahim VARGEL

Detay..

   

  Sayfa 15-17  Yaygın İskemik Gliotik Değişikliği Olan ve Olmayan Hastalarda Beyaz ve Gri Cevher ADC Değerleri

 

  Yasemin BİLGİLİ

Detay..

   

  Sayfa 18-21  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tüberküloz Laboratuvarında 2001-2006 yılları Arasında İzole Edilmiş Mycobacterium Tuberculosis Suşlarında İlaç Direnci

 

  Jülide Sedef GÖÇMEN, Altan AKSOY, Teoman Zafer APAN, Demet KARNAK, Oya KAYACAN

Detay..

   

  Sayfa 18-22  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tüberküloz Laboratuvarında 2001-2006 yılları Arasında İzole Edilmiş Mycobacterium Tuberculosis Suşlarında İlaç Direnci

 

  Jülide Sedef GÖÇMEN, Altan AKSOY, Teoman Zafer APAN, Demet KARNAK, Oya KAYACAN

Detay..

   

  Sayfa 23-38  

  

Detay..