KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

 E-ISSN: 2148-9645

P-ISSN: 1302-3314

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Didem ALİEFENDİOĞLU

Prof. Dr. Dilek OĞUZ

Prof. Dr. M Faik ÖZVEREN

Prof. Dr. Mehmet Savaş EKİCİ

Prof. Dr. Murat KAÇMAZ

Prof. Dr. Nevin SAĞSÖZ

Prof. Dr. Rahmi KILIÇ

Doç. Dr. Kuzey AYDINURAZ