E-ISSN: 2148-9645

Amaç Kapsam

 KÜTFD’nin amacı, sağlık alanında yapılan klinik ve deneysel araştırma ve derleme yazıları, olgu sunumları ile editöre mektuplar yayınlayarak bilim alanındaki son gelişmeleri ve yeni bilgileri aktarmak, bilim insanlarıyla bir tartışma platformu sağlayarak bilimsel iletişimi ve bilgi birikimini artırmak ve bilime katkı sağlamaktır.

KÜTFD’nin kapsamı, sağlık alanında (Tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri, vs.) özgün araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar şeklinde makaleleri yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) halinde yayınlayan ULAKBİM TR DİZİNİ'nde yeralan “hakemli ve süreli” bir elektronik dergidir. Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilmektedir.