E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2009 Cilt :11 Sayı:1

   Kapak  Editoryal   İndeks

   

  Sayfa 1-3  Fournier Gangreninde Grasilis Kas-Deri Flebi ile Scrotal Rekonstrüksiyon: Bir Vaka Sunumu

  Tarık ÇAVUŞOĞLU, İlker YAZICI, Dr. Cahit VURAL, Esen İbrahim KARAKAYA, İbrahim VARGEL

Detay..

   

  Sayfa 4-7  Marjolin Ülseri Eksizyonuna Bağli Popliteal Defektin Lateral Sural Arter Perforatör Flebiyle Onarımı

  İlker YAZICI, Tarık ÇAVUŞOĞLU, Esen İbrahim KARAKAYA, Altuğhan Cahit VURAL, İbrahim VARGEL

Detay..

   

  Sayfa 8-10  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Acil El Yaralanmalarının Retrospektif Değerlendirilmesi

  Altuğhan. Cahit VURAL, İlker YAZICI, Esen İbrahim KARAKAYA, Osman Ünsal DEMİR, Tarık ÇAVUŞOĞLU, İbrahim VARGEL

Detay..

   

  Sayfa 11-13  Unsinat Proçes Uzunluğu ve Osteometal Birim Genişliğinin Benign Maksiller Sinüs Patolojileri Üzerine Etkisi

  Yasemin BİLGİLİ

Detay..

   

  Sayfa 14-16  Pediatrik Yaş Grubunda Glob Yerleşiminin BT ve MRG ile Değerlendirilmesi

  Yasemin BİLGİLİ

Detay..

   

  Sayfa 17-20  İnguinal Herni Onarımı Sonrası Karın Ön Duvarı ve Skrotumda Masif Hematom: Radyolojik Bulguları ve Literatür Taraması

  Bige SAYIN, Nilgün YILDIRIM, Perihan SOYDİNÇ, Doğan DEDE

Detay..

   

  Sayfa 18-22  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tüberküloz Laboratuvarında 2001-2006 yılları Arasında İzole Edilmiş Mycobacterium Tuberculosis Suşlarında İlaç Direnci

  Jülide Sedef GÖÇMEN, Altan AKSOY, Teoman Zafer APAN, Demet KARNAK, Oya KAYACAN

Detay..