E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2013 Cilt :15 Sayı:1

   Editoryal      İndeks

   

Meryem ÖNDER, Pınar Işık AĞRAŞ, F İnci ARIKAN, Ülper KURT, Yıldız DALLAR

İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

Evaluation of Bone Density in Children with Idiopathic Hypercalciuria

Özden KAMIŞLI, Handan SOYSAL, Zümrüt DOĞAN, Nihat EKİNCİ, Yusuf TÜRKÖZ

Lamotrigin Kullanan Epileptik Ratların Yeni Doğan Yavrularının Karaciğerlerinde Oksidatif Hasarın İncelenmesi

Evaluation of Hepatic Oxidative Damage in the Offspring of Pregnant Rats Administered Lamotrigine

   

Selda BÜLBÜL, Muhammed Fevzi KILINÇKAYA

0-2 Yaş Grubu Bebeklerin Anne Sütü İle Beslenme Durumları ve Etkileyen Faktörler

0-2 Age Group Babies Breastfeeding Nutritional Status and Related Factors

Sevil ALBAYRAK, Cemile ÇELEBİ, Ünzile TAŞKIN, Sinem ŞAŞMAZ, Selami ÇİÇEK

Bir Meslek Lisesinde Öğle Yemeğine Ulaşmada Zorluk Yaşayan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları
Eating Habits of Students in a Vocational High School who Have Difficulty in Accessing Lunch

   

Özge VERGİLİ

Obezitede Egzersiz Tedavisi

Exercise Therapy for Obesity

   

Selim ÇOLAK

Epidural Analgesia Application in Pressure Ulcer for a Bed Bound Patient

Yatak Yarasına Bağlı Gelişen Ülserde Epidural Analjezi Uygulamaları

   

Tevfik OĞUREL

Retrobulber Blok Sonrası Olası Beyin Sapı Anestezisi Gelişen İki Olgu

Brainstem Anesthesia Possible after Retrobulbar Block Emerging Two Cases

   

Selim ÇOLAK, Yusuf Ziya ÇOLAK, Ayşe LAFÇI

Premedikasyon için Uygulanan Midazolamdan Sonra Görülen Distoni: Olgu Sunumu

Distonia after Midasolam Premedication: Case Report

   

Eda ELVERİCİ, Ayşe Nurdan BARÇA, Mehtap ÇAVUŞOĞLU, Semra DURAN, Levent ARAZ

Metaplastik Meme Karsinomu: Olgu Sunumu

Metaplastic Breast Carcinoma: A Case Report