E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2013 Cilt :15 Sayı:2

  Yıl :2013 Cilt : 15 Sayı : 2

   Editoryal      İndeks

   

Hüseyin ALTUNTAŞ, Ramazan DANSUK, Osman KÖSE

Sezaryen Oranlarının Çeşitli Değişkenlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

Assessment of Caesarean Rates Based on Several Variables

Nurgül ÖRNEK, Ersel DAĞ, Kemal ÖRNEK, Nesrin Büyüktortop GÖKÇINAR, Reyhan OĞUREL, Yakup TÜRKEL

Primer Başağrısı Hastalarında Nörooftalmolojik Bulgular ve Görme Alanı Sonuçları

Neuro-Ophthalmological Findings and Visual Field Results in Patients with Primary Headache

   

Fatih POYRAZ, Vedat ŞİMŞEK, Murat TURFAN, Fatma Ayerden EBİNÇ, Timur TİMURKAYNAK

Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Olgularda B-Tipi Natriüretik Peptidin Sessiz Miyokard İskemisini Öngördürmedeki Rolü

The Role of B-Type Natriutetic Peptide for Predicting Silent Myocardial Ischemia in Patients with end Stage Renal Disease

Ömer Erkan YAPÇA, Özgün Kiriş SATILMIŞ, Duygu YAPÇA, Serdar GÜL

Yozgat İli Sorgun İlçesi’nde Gebelerde Brusella Seroprevalansı
Brucella Seroprevalence Among Pregnant Women in Sorgun District of Yozgat

   

Osman KÖSE

Uterin Myomlarda Patofizyolojik Özellikler

Pathophysiological Features of Uterine Fibroids

   

Eda ELVERİCİ, Ayşe Nurdan BARÇA, Arzu ÖZSOY, Hafize AKTAŞ, Mehtap ÇAVUŞOĞLU

Memenin Fronkülosis Olgusu: Ultrasonografi Bulguları

Frunculosis of the Breast: A Case Report with Ultrasonographic Findings

   

Ozan TURGUT, Hasan Onur TOPÇU, Ahmet AY

Abdominal Wall Endometriosis: Case Report

Abdominal Duvar Endometriozisi: Olgu Sunumu

   

Aybala Ağaç AY, Kuzey AYDINURAZ, Vural SÖZEN, Oral SAYGUN, Çağatay Erden DAPHAN

Memede Hipertrofik Skar

Hypertrophic Scar of Breast

   

Burak CİVELEK, Sercan AKSOY, F. Tuğba KÖŞ, Şebnem YAMAN, Zafer ARIK, M. Ali ŞENDUR, M. Metin ŞEKER,

Nuriye ÖZDEMİR, Nalân Akgül BABACAN, Nurullah ZENGİN

Hodgkin Lenfomalı Olguda Santral Sinir Sistemi Tutulumu

Central Nervous System Involvement in a Case with Hodgkin’s Lymphoma