E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2013 Cilt :15 Sayı:3

   Editoryal      İndeks

   

Aybala Ağaç AY, Volkan KINAŞ, Işın GENÇAY, Abdullah ÇETİN

Akut Apandisitte Preoperatif Tetkikler-Laparotomi Korelasyonu

Preoperative Evaluation - Laparotomy Correlation in Acute Appendicitis

Aybala Ağaç AY, Volkan KINAŞ, Işın GENÇAY, Abdullah ÇETİN

İnguinal Herni-Prostatizm Birlikteliklerine Güncel Yaklaşım

Novel Approach to Combined Inguinal Hernia-Prostatizm

   

Osman KÖSE, Savaş ÖZDEMİR

Fetal Morbiditeyi Öngörmede Umblikal Arter Kan pH’i ve Birinci Dakika APGAR Skorunun Değerleri

The Values of Umblical Artery Blood pH and APGAR Scores to Predict Fetal Morbidity

Murat TULMAÇ, Hatice ÖZDEMİR, Ömer ŞAHİN, Fatih POYRAZ, Vedat ŞİMŞEK, Derya CANLI, Haksun EBİNÇ

Depresyon Hastalarında Endotel Fonksiyonları, Ekokardiyografik Parametreler ve Damar Sertliğine Antidepresan Tedavinin Etkisi
Effect ff Antidepressant Therapy on Endothelial Function, Echocardiographic Parameters and Arterial Stiffness

   

Elif SARI, Ali Teoman TELLİOĞLU

Diagnosis and Treatment of the Inhalation Injuries: Review of the Literature

İnhalasyon Yaralanmalarının Tanı ve Tedavisi: Literatürün Gözden Geçirilmesi

   

Rukiye Ada BENDER, Aykan YÜCEL, Volkan NOYAN, Gülsüm Yıldız SERBEST, Nevin SAĞSÖZ, Çağatay BÖLGEN

Plasenta Previa ve Uzamış Membran Rüptürü Olan Olguda İhmal Edilmiş Mentum Posterior Yüz Geliş

Neglected Mentum Posterior Face Presentation with Placenta Previa and Prolonged Membrane Rupture

   

Süleyman AYVAZ, Salih KARACA, Hakan GENÇHELLAÇ, Mehmet KIRICI, Ekrem ÇANCILAR, Mehmet PUL

Uzun Mezorşiuma Bağlı Testis Torsiyonu: Olgu Sunumu

Testicular Torsion Due to Long Mesorchium: Case Report

   

Aslan TEKATAŞ, Özer AYNACI, Sezgin KEHAYA, Canan ÇELEBİ

Horner Sendromu ve Sensorimotor Polinöropati ile Prezente Olan Müsinöz Tip Adenokarsinom Olgusu

Mucinous Type Adenocarcinoma Case Presented with Horner's Syndrome and Sensorimotor Polyneuropathy

   

Bengi ARSLAN MUTLU, Hatice GÜZELKÜÇÜK, Rahmi KILIÇ

Tonsillektomi Sonrası Geç Kanama: Olgu Sunumu

Secondary Haemorrhage after Tonsillectomy - A Case Report