E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2014 Cilt :16 Sayı:1

   Editoryal      İndeks

   

Serdar YANIK, Ozan TURGUT, Aybala Ağaç AY, Suat DURKAYA, Akın ÇAM, Turgut KARACA, Elif CANBOLANT

Plevral Sıvı Sitolojisi Vakalarımızın Retrospektif Analizi

Retrospective Analysis of Pleural Fluid Cytology

Nurgül ÖRNEK, Kemal ÖRNEK, Reyhan OĞUREL, İnci Elif ERBAHÇECİ, Zafer ONARAN, Nesrin BÜYÜKTORTOP,

Tevfik OĞUREL

Son Evre Glokomlu Gözlerde Trabekülektomi

Trabeculectomy in Eyes with End Stage Glaucoma

   

Oktay AYDIN

Suriye Sınırı Bölgesinde Bir Merkez Hastanenin Acil Servisine Başvuran Hastaların Profillerinin İncelenmesi

Demografic Analysis of Patients Admitted to Emergency Service of Central Hospital in Syrian Border Area

Emine ECEMİŞ, Kenan ECEMİŞ, Sedat KAYGUSUZ, Dilek KILIÇ, Hilmi KOPUTAN, Ünase BÜYÜKKOÇAK, Canan AĞALAR

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Microorganisms and Antibiotic Sussceptibility Patterns, Isolated from Surgical Intensive Care Unit in Kırıkkale University School of Medicine in 2008-2009

   

H. Ebru Olgun ERDEMİR, Serdar Yücel ÖZKAN

Trombositten Zengin Materyaller ve Periodontolojideki Kullanımı

Platelet-Rich Materials and Use in Periodontology

   

Meryem Kuru PEKCAN, Nevin SAĞSÖZ, Volkan NOYAN, Aykan YÜCEL

Düşük BHCG Değerli Bir Ektopik Gebelik Olgu Sunumu

Case Report of a Case with Ectopic Pregnancy Presenting Lower BHCG Levels

   

Aybala Ağaç AY, Bengi Arslan MUTLU, Abdullah CETİN

Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonu Sonrası Şilöz Kaçak; Nadir Fakat Belirleyici Bir Komplikasyon

Chilous Leak after Lymph Node Dissection; A Rare but Definitive Complication

   

Ersel DAĞ, Burcu AZAPOĞLU, Turgut DENİZ

Cluster Headache That Mimicking Sinus Headache

Sinüs Baş Ağrısını Taklit Eden Küme Baş Ağrısı Olgusu