E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2014 Cilt :16 Sayı:2

   Editoryal      İndeks

   

Özlem BOYBEYİ, Mustafa Kemal ASLAN, Gül DURMUŞ, İsmail ÖZMEN, Tutku SOYER

Familial Nocturnal Enuresis: No Difference on Treatment Effectiveness

Ailesel Enürezis Nokturna: Tedavi Etkinliğinde Farklılık Yok

Murat ALPUA, Fatih BAKIR, Neşe ÖZTEKİN, Fikri AK

Akut Serebrovasküler Olaylı Hastalarda Serum S100B Protein Düzeylerinin Lezyonun Tipi, Büyüklüğü ve Lokalizasyonu ile İlişkisi

The Relationship between Serum S100B Protein Levels and Lesion Type, Size and Location in Patients with Acute Cerebrovascular Stroke

   

Esen Uz GÜL, Devrim Öztürk CAN, Emine Hande Kılıçaslan ŞAHİN, Şehriban ŞAHİN, Emine ŞİMŞEK

Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi

The Evaluation of the Schizophrenia Patiens in Kırıkkale Community Mental Health Center

   

Elif AŞIK, Fatma EKER

Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Sorunları ve Başetmeleri
Adolescence in Orphanages Problems and Coping Methods

   

Ercan KURTİPEK

Chest Pain Management

Göğüs Ağrısı Yönetimi

   

Murat ALPUA, Fikri AK

Otoimmün Tirotoksik Nöropati - Olgu Sunumu

Autoimmune Thyrotoxic Neuropathy - A Case Report

   

Turan ACAR, Ercüment TARCAN, Yunus Emre DANIŞ, Yelda DERE, Deniz YILDIZ, Emir ÇAPKINOĞLU, Murat Kemal ATAHAN, Nihan COŞGUN

Fibroadenom İçinde Saptanan Yerleşmiş Duktal Karsinoma in Situ

Ductal Carcinoma in Situ Located into Fibroadenom: Case Report

   

Faruk PEHLİVANLI, Sahil EVCİMEN, Oktay AYDIN, Gökhan KARACA

İleusa Neden Olan İnce Barsak Divertikülü: Olgu Sunumu

A Small Intestinal Diverticule Resulting in Ileus