E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2014 Cilt :16 Sayı:3

   Editoryal      İndeks

   

Oktay AYDIN

Acil Servisten Genel Cerrahiye Konsulte Edilen Olguların Tanısal Analizi

Diagnostic Analysis of Patients Referred From Emergency Unit to General Surgery

Zeynep Meltem AKKURT, Fatih Mehmet TÜRKCÜ, Derya UÇMAK, Adnan YILDIRIM, Harun YÜKSEL, Hatice YÜKSEL,

Zeynep GÜRSEL ÖZKURT, Mustafa ARICA

Behçet Hastalığında Artmış Nötrofil / Lenfosit Oranı

The Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio is Increased in Patients with Behçet's Disease

   

Ferit KUŞCU, Doğan Barış ÖZTÜRK, Serdar GÜL, Ergenekon KARAGÖZ, Bedia Mutay SUNTUR, Berrin ÜNLÜ,

Zehra Doğan TOMUL

Bir Kızamık Salgını Esnasında Kliniğimizce Takip Edilen Erişkin Kızamık Olgularının Değerlendirilmesi

Evaluation of Adult Measles Patients Followed up During an Epidemic

   

Serdar GÜL, Emine ECEMİŞ, Birgül KAÇMAZ, Sedat KAYGUSUZ, Ergin AYAŞLIOĞLU, Dilek KILIÇ

İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Antibiotic Susceptibility of Bacteria Isolated from Urine Cultures

   

Fikri HALAÇOĞLU, Ömer ANLAR

Multipl Sklerozda Metilprednizolonun Oksidatif Strese Etkisi

Methylprednisolone Effect on Oxidative Stress in Multiple Sclerosis

   

Murat ALPUA

Multipl Sklerozda Oral Tedavi Seçenekleri

Oral Treatment Options for Multiple Sclerosis

   

Erkingül Shugaiv BİRDAY, Murat Mert ATMACA, Esme EKİZOĞLU, Murat KÜRTÜNCÜ, Mefkûre ERAKSOY

Travma ve Multipl Skleroz

Trauma and Multiple Sclerosis

   

Murat ALPUA, Fikri AK

Otoimmün Tirotoksik Nöropati - Olgu Sunumu

Autoimmune Thyrotoxic Neuropathy - A Case Report

   

Yusuf Ziya ÇOLAK, Ferda YAMAN

Multiple Sklerozlu Gebede Anestezi Yönetimi

Management of Anesthesia in a Pregnant with Multiple Sclerosis

   

Şemsettin OKUYUCU, Mehmet İhsan GÜLMEZ, Gül Soylu ÖZLER, Hasan DEMİREL

Bukkal Bölgeden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu

Pleomorphic Adenoma of the Buccal Region: Case Report