E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2015 Cilt :17 Sayı:3

   İndeks      Kapak

   

Mehmet PARLAK, Suat ÖZLÜK, Cengiz DEMİR, Cennet RAĞBETLİ

Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifiliz Seroprevalansı

Seroprevalence of HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV and Syphilis in Blood Donors

Suat KAMIŞLI, Mehmet TECELLİOĞLU, Handan Özışık KAHRAMAN

Abnormal P50 Suppression in Migraine Patients during the Attack and Interattack Period

Migren Hastalarında Atak sırasında ve Ataklar arasındaki dönemlerde Anormal P50 Baskılanması

   

Erdinç KOCA1, Ömür ÖZTÜRK2

Akrep Sokması Nedeniyle Yoğun Bakımda Takip Ettiğimiz 108 Hastadaki Tecrübemiz

Our Experience in 108 Patients with Scorpion Envenomation Who Were Followed in Intensive Care Unit

Selda Fatma BÜLBÜL, Nuray Bayar MULUK, Gamze Ebru ÇİFTÇİ

Risk Perceptions and Behavioral Intentions of First Year University Students for Hepatitis B


İlk Yıl Üniversite Öğrencilerinin Hepatit B için Risk Algıları ve Davranışsal Yaklaşımları

   

Turgut KÜLTÜR

Romatoid Faktör ve Anti Siklik Sitrülin Peptid Antikor Testlerinin Romatoid Artrit Tanı ve Takibindeki Önemi

Importance of RD and Anti Cyclic Citrullinated Peptide Antibody Tests in Diagnosis and Clinic Follow up of RA

   

Özden KAMIŞLI, Mehmet TECELLİOĞLU, Abdülcemal ÖZCAN

A Case of Multiple Sclerosis Presenting as Eight and Half Syndrome

Sekizbuçuk Sendromu ile Karşımıza çıkan Multiple Skleroz Vakası

   

Gülçin AYDIN, Işın GENÇAY, Ferda YAMAN , Selim ÇOLAK, Cemile DAYANGAN SAYAN, Gülcan BAKKAL, Ünase BÜYÜKKOÇAK

Marfan Sendromlu Gebede Anestezi Yönetimi

Anesthesia Management of a Patient with Pregnant Marfan Syndrome

   

Ahmet KOCAEL, Anıl ORHAN, Betül VATANKULU, Gülçin ERCAN, Zekeriya KARADUMAN, Pınar KOCAEL, Kenan ULUALP

Multinodüler Guatrlı Bir Olguda Tiroid Hemiagenezi

Thyroid Hemiagenesis in a Case of Multinodular Goiter

   

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 17 2015 YAZAR İNDEKSİ