E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2016 Cilt :18 Sayı:2

   İndeks      Kapak

   

Elnare GÜNAL, Hayri RAMADAN, Ali BİLGİN, Handan ÇİFTÇİ, Figen COŞKUN

THE EVALUATION OF 30-DAY MORTALITY AND MORBIDITY IN PATIENTS WHO PRESENT TO THE EMERGENCY DEPARTMENT WITH A SYMPTOM OF SYNCOPE

Acil Servise Senkop Şikâyeti ile Başvuran Hastalarda 30 Günlük Mortalite ve Morbidite Değerlendirilmesi

   

Özlem TEKİR, Celalettin ÇEVİK, Selma ARIK, Gözde CEYLAN

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK, İŞ DOYUMU DÜZEYLERİ VE YAŞAM DOYUMUNUN İNCELENMESİ

Examining Health Workers' Burnout, Job Satisfaction Levels and Life Satisfaction

Hatice GÜZELKÜÇÜK AKAY , Gökçe ŞİMŞEK, Rahmi KILIÇ

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARIMIZ


Histopathological Results of Functional Endoscopic Sinus Surgery

   

Asli F. CEYLAN, Sinem ASLAN ERDEM

RESVERATROL, PALMİTAT İLE İNDÜKLENEN ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRESİ İNHİBE EDER: ANTİ-APOPTOTİK ETKİ

Resveratrol Inhibits Palmitic Acid Induced Endoplasmic Reticulum Stres: Anti-Apoptotic Effect

   

Aslı F. CEYLAN

SODYUM GLUKOZ KO-TRANSPORTER 2 İNHİBİTÖRLERİNİN PLEİOTROPİK ETKİLERİ

Pleiotropic Effects of Sodium - Glucose Co-Transporter 2 Inhibitors

   

Süheyla KANDEMİR, Gökçe ŞİMŞEK, Bengi MELİKOĞLU, Mahi BALCI, Nuray BAYAR MULUK, Rahmi KILIÇ

DİLDE MASSON HEMANJİOMA

Masson’s Hemangioma of Tongue

   

Mesut TOZAR, Süheyla KANDEMİR, Gökçe ŞİMŞEK, Zafer ONARAN, Rahmi KILIÇ

SEPTOPLASTİ SONRASI RETİNAL ARTER DAL OKLÜZYONU

Retinal Artery Branch Occlusion After Septoplasty

   

Özgür TATLI, Selim YURTSEVER, Mücahit GÜNAYDIN, Faruk ÖZŞAHİN, Gürkan ALTUNKAŞ, Nurhak AKSÜT

A RARE FORM OF REFLEX EPILEPSY: HOT WATER EPILEPSY

Nadir Bir Refleks Epilepsi Türü: Sıcak Su Epilepsisi

   

Erdal DEMİRTAŞ, Bülent DEMİR, Soykan TOPÇU, Esin DEMİRTAŞ, Yusuf Kenan TEKİN

GENÇ ERİŞKİN HASTADA SEKONDER MİDGUT VOLVULUS: OLGU SUNUMU

Young Adult Patient with Secondary Midgut Volvulus: A Case Report