E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2016 Cilt :18 Sayı:3

   Yıl :2016 Cilt : 18 Sayı : 3

   İndeks      Kapak

   

Yeliz AKKUŞ, Elanur YILMAZ KARABULUTLU, Selin YAĞCI

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYONUN BİLİŞSEL DURUMA ETKİSİ

The Effect of Anxiety-Depression on the Cognitive Status in Patients with Chronic Obstructive Diseases

   

Yasemin YILMAZ AYDIN, Hayri RAMADAN, Handan ÇİFTÇİ, Aylin ERKEK, Sevilay VURAL, Figen COŞKUN

ACİL SERVİSE BAŞVURAN ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ KADINLARIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ İLE HASTANE MALİYETLERİ

Demographic and Clinical Characteristics of Women Subjected to Violence Admitted to the Emergency Department and Hospital Costs

Cihat AYGÜN, Emine EMEKTAR, Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU, Hüseyin UZUNOSMANOĞLU, Yunsur CEVİK

RETROSPECTIVE EVALUATION THE CONCORDANCE OF IMAGING MODALITIES IN PATIENTS ADMITTED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT WITH ABDOMINAL PAIN


Acil Servise Senkop Şikâyeti ile Başvuran Hastalarda 30 Günlük Mortalite ve Morbidite Değerlendirilmesi

   

Yücel YÜZBAŞIOĞLU, Hüseyin Cahit HALHALLI, Gökçen HALHALLI, Osman ESEN, Hayrunisa ESEN, Meral YILDIRIM, Yavuz Selim DİVRİKOĞLU, Serkan YILMAZ

HASTANE İÇİ VE ACİL SERVİS KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYONLARININ KARŞILAŞTIRLMASI

Comparison of in-hospital and in Emergency Services Cardiopulmonary Resuscitation

   

Abuzer COŞKUN, Afşin Emre KAYIPMAZ, Sedat ÖZBAY, Osman Mahir OKUR, Şevki Hakan EREN, Cemil KAVALCI

THE ANALYSIS OF CARBON MONOXIDE POISONING CASES PRESENTED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF A UNIVERSITY HOSPITAL

Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisine Başvuran Karbon Monoksit Zehirlenmesi Olgularının Analizi

   

Mehmet AKGÜL, Veysel BURULDAY

İNTRAKRANİAL APSELERDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI

Results of Surgical Treatment of Intracranial Abscess

   

Mehmet AKGÜL, Veysel BURULDAY

ACİL ÜNİTESİNE KAFA TRAVMASI NEDENİ İLE BAŞVURAN OLGULARIN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Evaluation Results of the Cases Applied to the Emergency Unit with Cause of Head Trauma

   

Yağız ÖZBAY, Ali ERDEMİR

ENDODONTİDE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN KULLANIMI

Use of Cone Beam Computed Tomography in Endodontics

   

Murat BULANIK, Yavuz ŞİMŞEK

HİPEREMEZİS GRAVİDARUM ETYOLOJİSİNDE PSİKOLOJİK KOMPONENT: KRİTİK BİR DERLEME

Psychological Component of Hyperemesis Gravidarum Etiology: A Critical Review

   

Elnare GÜNAL, Gülşen ÇIĞŞAR, Bilge Kağan TUR, Şahin KAHRAMANCA, Handan ÇİFTÇİ, Ali Cihat YILDIRIM, Eray ATALAY, Turgut ANUK

HER GÖĞÜS AĞRISI KARDİYAK KÖKENLİ MİDİR?

Is Every Chest Pain from Cardiac Origin?

   

Hasan ŞAYAN, Erdinç KOCA

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ GEBEDE ANESTEZİ YÖNETİMİ

The Management of Anaesthesia in a Pregnant with Ankylosing Spondylitis

   

YIL: 2016 CİLT: 18 YAZAR İNDEKSİ