E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2017 Cilt :19 Sayı:1

  Yıl :2017 Cilt : 19 Sayı : 1

   İndeks      Kapak

   

Oğuz EROĞLU, Orhan Murat KOÇAK, Figen COŞKUN, Turgut DENİZ

CAMA YUMRUK ATAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HAVA KOŞULLARI İLE İLİŞKİSİ

Demographic Characteristics of Punching Glass Patients’ and Related to Weather Conditions

   

Devrim TUĞLU, Ercan YUVANC, Fatih BAL, Erdal YILMAZ, Pınar ATASOY, Üçler KISA, Ertan BATİSLAM

PROTECTIVE EFFECTS OF SYSTEMIC PIRACETAM TREATMENT ON TESTICULAR TORSION/DETORSION DAMAGE IN RATS: A DOSE-RESPONSE STUDY

Ratlarda Sistemik Pirasetam Tedavisinin Testis Torsiyon/Detorsiyon Hasarında Koruyucu Etkileri: Doz Bağımlı Çalışma

Birgül KAÇMAZ, Serdar GÜL, Okan ÇALIŞKAN, Dilek KILIÇ, Ergin AYAŞLIOĞLU, Sedat KAYGUSUZ

KAN KÜLTÜR ŞİŞE SAYISI UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI


Investigation of Suitability of Number of Blood Culture Bottles

   

Özgur TATLI, Yunus KARACA, Ahmet ALVER, Ahmet MENTEŞE, Esin YULUĞ, Mücahit GÜNAYDIN, Aynur ŞAHİN, Umut ERYİĞİT, Samad Shams VAHDADİ, Ali AYGÜN

EXAMINATION OF OXIDATIVE STRESS PARAMETERS IN EXPERIMENTAL MESENTERIC ISCHEMIA MODEL

Oksidatif Stres Parametrelerinin Deneysel Mezenterik İskemi Modelinde Değerlendirilmesi

   

Burak Mustafa TAŞ, Gökçe ŞİMŞEK

SİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİ

Cisplatin Ototoxicity

   

Oktay AYDIN, Gülçin AYDIN, Eyüp PİRCANOĞLU, Serdar CİVELEK, Faruk PEHLİVANLI, Gökhan KARACA

APENDİKSİN NADİR BİR ANOMALİSİ: APENDİKS VERMİFORMİS AGENEZİSİ

A Rare Appendiceal Anomaly: Agenesis of the Vermiform Appendix

   

Erdinç KOCA

WOLFF-PARKINSON-WHITE SENDROMUNDA KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON SONRASI TERAPÖTİK HİPOTERMİ UYGULAMASI

Therapeutic Hypothermia Application after Cardiopulmonary Resuscitation in Wolff-Parkinson-White Syndrome

   

Zafer PEKKOLAY, Fatih Mehmet FINDIK, Hikmet SOYLU, Belma Özlem TURAL BALSAK, Alpaslan Kemal TUZCU

TİROTOKSİKOZUN NADİR BİR NEDENİ: MOL HİDATİFORM

A Rare Cause of Thyrotoxicosis: Hydatidiform Mole

   

Ulaş YÜKSEL, Mehmet Hüseyin AKGÜL, Mustafa ÖĞDEN, Pınar ATASOY, Semih KESKİL

OMURGA TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN POTT HASTALIĞI: BİR OLGU SUNUMU

Pott Disease Mimicking a Spinal Tumor: A Case Report