E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2018 Cilt :20 Sayı:2

İndeks Kapak
Erdal DİLEKÇİ, Esra ADEMOĞLU DİLEKÇİ, Muhammed Emin DEMİRKOL, Muhammed Nur ÖGÜN
EVDE SAĞLIK HASTALARINDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ
Vitamin D Levels in Home Healthcare Patients
 
CANAN HIRSLI, Yasemin BİLGİLİ
BEYİN DİFÜZYON AĞIRLIKLI MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME TETKİKİNDE AKUT İSKEMİLİ HASTALARDA GÖRÜNEN DİFÜZYON KATSAYISI ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Apparent Diffusion Coefficient Measurements of Acute Cerebral Infarct
 
Gökhan AKSEL
ACİL SERVİSE KRONİK OBSTRÜKTİK AKCİĞER HASTALIĞI AKUT ALEVLENMESİ İLE BAŞVURAN HASTALARDA NÖTROFİL-LENFOSİT VE PLATELET-LENFOSİT ORANLARININ HASTA PROGNOZUNA ETKİSİ
Prognostic Value of Neutrophil-to-Lymphocyte and Platelet-to-Lymphocyte Ratios in Patients Who Admitted to the Emergency Department with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation
 
Musa ACAR, Şenay Burçin ALKAN, Mehmet Sedat DURMAZ, Erdi SEÇKİN, Kübra ÖZTEMEL, Zeynep SEZGİN, Aleyna AKBABA
SAKRUM’UN MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİ İLE MORFOMETRİK ANALİZİ
Morphometrıc Analysis of Sacrum with Multidetector Computerized Tomography
 
Aynur ŞAHİN, Süha TÜRKMEN, Ahmet MENTEŞE, Süleyman Caner KARAHAN, Mücahit GÜNAYDIN, Süleyman TÜREDİ, Abdülkadir GÜNDÜZ
THE DIAGNOSTIC VALUE OF SCUBE1 IN PATIENTS PRESENTING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT DUE TO ANGINA PECTORIS
Angina Pektoris Nedeniyle Acile Başvuran Hastaların Tanısında Scube1’in Değeri
 
Duygu GOLLER BULUT, Gözde ÖZCAN, Fatma AVCI
ASSESSMENT OF OSSEOUS DENSITY CHANGES IN PATIENTS WITH MEDICATION-RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAWS USING CONE-BEAM CT: A CASE CONTROL STUDY
İlaç Kullanımına Bağlı Osteonekroz Gelişen Hastaların Kemik Yoğunluklarının Konik Işınlı BT ile Değerlendirilmesi: Vaka Kontrol Çalışması
 
Mehmet Hamdi ŞAHAN, Çiçek BABUNA
COMPARISON OF ULTRASONOGRAPHY AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN EVALUATING ROTATOR CUFF PATHOLOGIES
Rotator Cuff Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Karşılaştırılması
 
Mehmet KABALCI
STERNUM KAPATILMASI İÇİN POLİETİLEN/POLYESTER KOMPOZİT MATERYALİN BİYOUYUMLULUĞU: DENEYSEL ÇALIŞMA
Biocompatibility of Polyethylene/Polyester Composite Material for Sternum Closure: Experimental Study
 
Ercan YUVANÇ
DİSTAL VE MİD PENİL HİPOSPADİAS ONARIMINDA MODİFİYE CONNELL SÜTÜR TEKNİĞİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI
Long-Term Results of Modified Connell Suture Technique in Repair of Distal and Mid Penile Hypospadias
 
Oğuz EROĞLU
DEMOGRAPHIC, ANATOMICAL, AND CLINICAL FEATURES OF PATIENTS WITH GLASSPUNCHING INJURIES
Cam Yumruk Atan Hastalarin Demografik, Anatomik ve Klinik Özellikleri
 
Kanay YARARBAŞ
SPERM DNA DAMAGE ANALYSIS AMONG INFERTILE MALES WITH NORMAL SEMEN PARAMETERS AND A HISTORY OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUE FAILURE
Normal Sperm Parametrelerine Sahip, Yardımcı Üreme Yöntemi Başarısızlığı Öyküsü Bulunan İnfertil Erkeklerde Sperm DNA Hasar Analizi
 
Özlem CEYHAN, Songül GÖRİŞ, Abdullah DEMİRTAŞ, Züleyha KILIÇ
ERKEK HASTALARIN PROSTAT KANSERİ TARAMALARI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ
Knowledge Levels of Male Patients About Prostate Cancer Screening
 
Mehmet BEYAZAL, Hasan Rıza AYDIN, Maksude Esra KADIOĞLU, Fatma BEYAZAL CELİKER, Mehmet Fatih INECİKLİ, Tugba ELDES, Hüseyin EREN
ROLE OF DIFFUSION WEIGHTED MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN ACUTE SCROTAL PAIN
Akut Skrotal Ağrıda Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü
 
Hakan BOYUNAĞA, Nermin DİNDAR BADEM, Tülay MORTAŞ
MISIR ŞURUBUNUN METABOLİZMADA OLUŞTURDUĞU ANARŞİ VE HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ
Anarchy in the Methabolism Due to Corn Syrup and Its Relationship with Diseases
 
Mustafa Koray KIRDAĞ, Fatih BAL, Devrim TUĞLU
NADİR GÖRÜLEN SKROTAL LEZYON: SKROTAL HEMANJİOM OLGU SUNUMU
A Rare Scrotal Lesion: Scrotal Hemangioma
 
Gülçin AYDIN, Işın GENÇAY, Selim ÇOLAK
YÜKSEK VOLTAJ ELEKTRİK ÇARPMASINDA AMANTADİN TEDAVİSİ
Treatment of High Voltage Electric Shock with Amantadine
 
Numan BAYDİLLİ, Emre Can AKINSAL, Hakan İMAMOGLU
A RARE CASE: PELLET REMAINING IN THE PENIS AFTER SHOTGUN INJURY
Nadir Görülen Bir Olgu; Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Penis İçinde Kalan Saçma Tanesi
 
Merve DURGUT, Nesrin Büyüktortop GÖKÇINAR, Tevfik OĞUREL, Meryem ALBAYRAK, Pınar ATASOY
TİP 1 PLAZMİNOJEN EKSİKLİĞİNE BAĞLI BİR LİGNÖZ KONJONKTİVİT OLGUSUNDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI
A Case of Ligneous Conjunctivitis Due to Type 1 Plasminogen Deficiency
 
Hülya NAZİK, Perihan ÖZTÜRK, Mehmet Kamil MÜLAYİM, İnci DALYAN
İKİ OLGU İLE HEREDİTER ANJİYOÖDEMLİ HASTALARA PREOPERATİF YAKLAŞIMIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Preoperative Approach to Hereditary Angioedema Patients in Two Cases