E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2020 Cilt :22 Sayı:2

İndeks Kapak
İnci ARIKAN, Melike TELLİOĞLU, Ömer Faruk TEKİN
İÇME-KULLANMA SULARI RİSK ALGISI (İKSURA) ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI: KÖY MUHTARLARI ÖRNEĞİ
Development, Validity and Reliability Study of Risk Perception (RPDUW) Scale of Drinking-Using Waters: The Case of Village Heads
 
Fatih KARA, Ergin TAŞKIN, Seda ÇELİK, Duygu Mine YAVUZ, Veysel TAHİROĞLU
ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI TESTİNİN TEKRARLANABİLİRLİK PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of The Repeatability Performance of Erythrocyte Sedimentation Rate Test
 
Aybala YILDIZ, Alp YILDIZ
DOES THE RESTING TIME AFTER EMERGENCY SPLENECTOMY AFFECT THE FREQUENCY OF POST-SPLENECTOMY INFECTIONS?
Post-Splenektomi Enfeksiyon Gelişiminde İstirahat Süresinin Önemi Var Mı?
 
Zeynep YEĞİN, Filiz ÖZEN, Haydar KOÇ, Asıf YILDIRIM, Recep BÜYÜKALPELLİ
MESANE TÜMÖRLÜ HASTALARIN KANLARINDA EPİGENETİK BİYOBELİRTEÇLER OLARAK PROTOKADERİN GEN AİLESİ ÜYELERİ PCDH8, PCDH10 VE PCDH17’NİN ARAŞTIRILMASI
The Investigation of Protocadherin Gene Family Members PCDH8, PCDH10, and PCDH17 as Epigenetic Biomarkers in Blood Samples of Patients with Bladder Tumor
 
Birhan OKTAŞ, İbrahim Deniz CANBEYLİ
THE RELATIONSHIP OF THE EFFECT OF INTRA-ARTICULAR PLATELET-RICH PLASMA (PRP) ADMINISTRATION WITH THE SEVERITY OF KNEE OSTEOARTHRITIS
Eklem İçi Uygulanan Trombositten Zengin Plazmanın (TZP) Etkisinin Diz Osteoartritinin Şiddeti ile İlişkisi
 
Mehmet ALKANAT, Hafize ÖZDEMİR, Şükrücan Hasan BAYTAN
SIÇANLARDA SİMVASTATİN UYGULAMASI İLE OLUŞAN ANKSİYOJENİK-BENZERİ DAVRANIŞTA NİTRİK OKSİTİN ETKİSİ
Effect of Nitric Oxide on Anxiogenic-like Behavior Induced by Simvastatin Administration in Rats
 
Dilek DESTEGÜL, Fazilet Şahin KOCAÖZ, Özlem ÖZKAN KUŞCU
YOĞUN BAKIMDA PERKÜTAN VE CERRAHİ TRAKEOSTOMİ DENEYİMLERİMİZ
Percutaneous and Surgical Tracheostomy Experience in Intensive Care
 
Serkan TURSUN, Ayşegül ALPCAN, İrfan KARAHAN
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÇOCUK ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNİN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ
The Retrospective Analysis of Carbon Monoxide Poisoning Admissions to Pediatric Emergency Room of a University Hospital
 
Tamer ÇOLAK, Kaan ÇELİK, Beliz ÖZTOK TEKTEN
112 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTANE DIŞI KARDİYAK ARRESTLERDE KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Cardiopulmonary Resuscitation Knowledge Level of 112 Healthcare Providers in Cardiac Arrest Cases Outside the Hospital
 
Yasemin DERE GÜNAL
ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEYE BİR YIL İÇİNDE KÜNT TRAVMA NEDENİYLE BAŞVURAN ÇOCUK HASTALARIN İNCELENMESİ
Evaluation of Pediatric Patients Admitted to a Tertiary Care Hospital with Blunt Trauma within One Year
 
Işın GENÇAY, Gülçin AYDIN
OPERASYON PLANLANAN HASTALARDA ANESTEZİ İLE İLGİLİ FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Assessment of Anesthesia Awareness in Patients Scheluded for Surgery
 
Mahi BALCI, Gülhan ÖZDEMİR
CD44 EXPRESSION IN PROSTATIC ADENOCARCINOMA: CORRELATION WITH GLEASON GRADES
Prostat Adenokarsinomunda CD44 Ekspresyonu: Gleason Derecesi ile Korelasyon
 
Erdem BİRGİ, Zeycan Kübra AVŞAROĞLU, Hasanali DURMAZ, Onur ERGUN, Baki HEKİMOĞLU
POSTOPERATİF PELVİK LENFOSELLERİN GÖRÜNTÜLEME EŞLİĞİNDE PERKÜTAN TEDAVİSİ
Imaging-Guided Percutaneous Treatment of Postoperative Pelvic Lymphoceles
 
İbrahim Deniz CANBEYLİ, Birhan OKTAŞ, Ozan PEHLİVAN
HIGH RATES OF REDUCTION IN CONSERVATIVE TREATMENT OF GERIATRIC DISTAL RADIUS FRACTURES
Geriatrik Distal Radius Kırıklarının Konservatif Tedavisinde Yüksek Redüksiyon Oranları
 
Gül DOĞAN, Güvenç DOĞAN
STATISTICAL ANALYSIS OF COVID-19 PUBLICATIONS IN THE FIELDS OF PEDIATRICS
Pediatri Alanında COVID-19 Yayınlarının İstatistiksel Analizi
 
İbrahim Deniz CANBEYLİ, Caner BAYSAN, Ozan PEHLİVAN
LOW LOSS OF REDUCTION RATES IN PEDIATRIC DISTAL RADIUS FRACTURES WITH CONSERVATIVE TREATMENT
Konservatif Tedavi ile Pediatrik Radius Distal Uç Kırıklarında Düşük Redüksiyon Kaybı
 
Salim NEŞELİOĞLU, Almila ŞENAT, Esra FIRAT OĞUZ, Murat ALIŞIK, Özcan EREL
A NOVEL AND SEMIAUTOMATED ASSAY FOR THIOL OXIDATIVE STRESS INDEX: TOSI
Tiyol Oksidatif Stres İndeksi için Yeni ve Yarı-Otomatik Bir Test: TOSİ
 
Dilek HANÇERLİOĞULLARI, Ali ERDEMİR
REJENERATİF ENDODONTİDE İSKELE BİYOMATERYALLERİ
Scaffolding Biomaterials in Regenerative Endodontics