E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2015 Cilt :17 Sayı:1

   İndeks      Kapak

   

Gözde Sevgi YİĞİTEL, Erdal KOMUT, Deniz Sözmen CILIZ, Turgut KÜLTÜR4, Bülent SAKMAN3

Biseps Tendon Patolojilerinde Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması

Comparison of Screening Findings of Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging in Biceps Tendon Disorders

Cengiz OVALI, M. Behçet SEVİN

Akut Aort Diseksiyonu Tanısı ile Cerrahi Tedavisi Yapılan Hastalara Ait Erken ve Orta Dönem Sonuçları

The Early and Mid-Term Results of Surgical Treatment in Patients Diagnosed with Acute Aortic Dissection

   

Rüstem ORHAN, Mehmet ÖÇALAN, Nuray BAYAR MULUK, Osman Kürşat ARIKAN

Kırıkkale Üniversitesinde Çalışan Öğretim Elemanlarının Sporla İlgili Alışkanlıkları

Sporting Habits of the Academic Staff Working for Kırıkkale University

Türkan ÇALIŞKAN, Songül DURAN, Ayşe KARADAŞ, Sibel ERGÜN, Özlem TEKİR

Kanser Hastalarının Yaşam Kalitesi ve Sosyal Destek Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Assessment the levels of life quality and social support of the cancer patients

   

Rukiye YAZICI, Turgut KÜLTÜR, AlperYAZICI

Romatoid Artritte Göz Bulgularının Değerlendirilmesi

Results Evaluation of the Eye in Rheumatoid Arthritis

   

Gökçe ŞİMŞEK, Hatice GÜZELKÜÇÜK, Rahmi KILIÇ

Steroide Cevaplı Rekürren Ani İşitme Kaybı

Recurrent Sudden Hearing Loss Responsive to Steroid

   

Eyüp PİRCANOĞLU, Gülçin AYDIN, Serdar CİVELEK, Oktay AYDIN, Abdurahman EKİCİ

Perfore İleal Divertikül

Perforated Ileal Diverticulum

   

Gül SOYLU ÖZLER, M. İhsan GÜLMEZ, Ercan AKBAY, Ertap AKOĞLU

Nazal Septumun Lobüler Kapiller Hemanjiyomu

Lobular Capillary Hemangioma of the Nasal Septum