E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2015 Cilt :17 Sayı:2

   İndeks      Kapak

   

Bülent AKTAŞ, Erdal KOMUT, Turgut KÜLTÜR, Mehtap ÇAVUŞOĞLU, Ayşe AKTAŞ

Patellar Tendon Yüksekliklerinin (Patella Alta ve Patella Baja) Patella Kondromalazisi ile İlişkisi

The Relationship Between Patellar Tendon Height (Patella Alta and Patella Baja) and Patellar Chondromalacia

Cengiz OVALI, Behçet SEVİN

Akut Komplike Tip B Aort Diseksiyonu Olan Hastalara Ait Endovasüler Tedavi Sonuçları

The Endovascular Treatment Outcomes in Patients with Complicated Acute Type B Aortic Dissection

   

Gaye Aşık KIRDAĞ, Nilüfer GÜZOĞLU, Didem ALİEFENDİOĞLU

Dış Merkezde ve Hastanemizde Sürfaktan Uygulanan Hastaların Karşılaştırılması

A Comparison of Patients Who Had Given Surfactant Therapy in the Out-Center with Our Hospital

Gönül YARDIMCI, Yakup CANITEZ, Nihat SAPAN, Cennet RAĞBETLİ

Bir İl Merkezinde 6-14 Yaş Grubu Çocuklarda ve Ailelerinde Görülen Besin Alerjisi ve Alerjik Hastalıkların Sıklığı
Prevalence of Food Allergy and Allergic Diseases at 6-14 Age Group Children and Their Family in A City Centre

   

Osman KÖSE

Tokolitik Tedavide Güncel Yaklaşımlar

Current Approaches to Tocolytic Treatment

   

Gökçe ŞİMŞEK, Gül SOYLU ÖZLER, Mikail İNAL, Rahmi KILIÇ

Burunda Dev Yabancı Cisim: Rinolit

A Giant Foreign Body in Nose: Rhinolith

   

Erdal KOMUT, Turgut KÜLTÜR

Os Odontoideuma Bağlı Myelopati

Myelopathy Secondary to Os Odontoideum

   

Gülçin AYDIN, Cemile DAYANGAN SAYAN, İsmahan Gül ÖZBAYRAK, Ferda YAMAN, Işın GENÇAY, Selim ÇOLAK, Ünase BÜYÜKKOÇAK

Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Gebede Elektif Sezaryen Operasyonunda Spinal Anestezi Yönetimi

Spinal Anesthesia Method for Elective Cesarean Section in a Pregnant Woman Diagnosed with Neurofibromatosis Type 1