E-ISSN: 2148-9645

Yıl :2020 Cilt :22 Sayı:3

İndeks Kapak
Koray DURAL, Berkant ÖZPOLAT, Nesimi GÜNAL, Ekin ZORLU, Salih KÜR
TORAKAL SEMPATEKTOMİ ETKİNLİĞİNİN AVUÇ İÇİ ISI ÖLÇME YÖNTEMİYLE İLİŞKİSİ
The Relationship between Thoracic Sympathectomy Effectiveness and Palm Heat Measurement
 
Eylem SUVEREN, Alev ALÇİN, Kübra ÇUKUR, Özge KORKMAZ, Melike ÜNAL
BOLU İLİNDE DEMOGRAFİK KARAKTERİSTİKLERİN ERKEK HEMŞİREYE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
The Effect of Demographic Characteristics on the Attitudes toward Male Nurse in Bolu Province
 
Mustafa KARABIÇAK, Erkan ARSLAN, Batuhan ERGANİ, Hakan TÜRK
PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Factors Affecting Success in Percutaneous Nephrolithotomy
 
Selda BÜLBÜL, Cansu ÇELİK, Ayşegül ALPCAN
LYSOSOMAL STORAGE DISEASES: KIRIKKALE UNIVERSITY EXPERIENCE
Lizozomal Depo Hastalıkları: Kırıkkale Üniversitesi Deneyimi
 
Birgül CERİT, Emine Seda EVLER
HEMŞİRELERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARIN MESLEKİ BENLİK SAYGISINA ETKİSİ
Impact of Submissive Behavior on Professional Self-Esteem in Nurses
 
Serdar ŞAHİN, Mehmet KUBAT, Turgut ÇAVUŞOĞLU, Hüseyin ÜSTÜN
TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ SONUCU ÖNEMİ BELİRSİZ ATİPİ TANISI KONULAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of Patients Diagnosed with Atypia of Undetermined Significance after Fine Needle Aspiration Biopsy of the Thyroid
 
Ercan KAHRAMAN, Engin YILDIRIM
A BIBLIOMETRIC STUDY: HYPERTENSION DURING PREGNANCY
Gebelikte Hipertansiyon: Bibliyometrik Bir Çalışma
 
Ulaş YÜKSEL, Mustafa ÖĞDEN, Süleyman AKKAYA, Üçler KISA, Bülent BAKAR, Mehmet Faik ÖZVEREN
ECONOMIC COST, DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC MARKERS IN IATROGENIC LUMBAR SPONDYLODISCITIS
İyatrojenik Lumbar Spondilodiskitlerde Ekonomik Maliyet, Tanısal ve Prognostik Belirteçler
 
Yıldırım GÜLTEKİN, Ali BOLAT
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ KLİNİĞİNDE YAPILAN İLK 200 AÇIK KALP AMELİYATI SONUÇLARI: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, KALP-DAMAR CERRAHİSİ
Results of the First 200 Open Heart Surgeries Performed in A University Hospital Clinic: Kırıkkale University, Faculty of Medicine, Cardiovascular Surgery
 
Erman CEYHAN, Fatih İNCİ, Cahit KOÇAK, İbrahim Alper YAVUZ, Hakan TIRIN, Gülcan HARPUT, Utku GÜRHAN
WHY IS LEFT TOTAL KNEE ARTHROPLASTY SURGERY HARDER FOR RIGHT-HANDED ORTHOPEDIC SURGEONS? SIDE ANALYSIS IN TOTAL KNEE ARTHROPLASTY
Sol Total Diz Artroplastisi Sağ El Dominant Cerrah İçin Neden Daha Zordur? Total Diz Artroplastisinde Taraf Analizi
 
Burcu ERSÖZ ALAN
ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNDE KRİZ DÖNEMİNDE DANIŞMANLIK ALAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ
The Characteristics of Children Referred to a Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic for Crisis Counseling
 
Taner DEMİRCİ, Mahmut APAYDIN
THE EFFECT OF TSH LEVEL ON OVARIAN RESERVE IN WOMEN IN THE REPRODUCTIVE PERIOD
Üreme Döneminde Kadınlarda TSH Düzeyinin Yumurta Rezervine Etkisi
 
Emel GÜLNAR, Esra DOĞAN YILMAZ, Hüsna ÖZVEREN
HEMŞİRELERİN YAŞAM BULGULARINA İLİŞKİN TUTUM VE UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ
Determination of Nurses’ Attitudes and Applications on Vital Signs
 
Ramazan BÜLBÜL, Mehmet Murat IŞIKALAN, Ali ACAR
SEZARYEN DOĞUM SONRASINDA POSTPARTUM HEMORAJİNİN ÖNLENMESİNDE UYGULANAN KARBETOSİN VE OKSİTOSİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of the Efficacy of Carbetocin and Oxytocın to Prevent Postpartum Hemorrhage After Cesarean Delivery
 
Engin YILDIRIM, Mehmet Kürşat DERİCİ, Can TÜRKLER
GLOBAL RESEARCH TRENDS ON VAGINISMUS AND FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION IN 1980-2019: A SCIENTOMETRIC ANALYSIS
1980-2019 Yıllarında Vajinismus ve Kadın Cinsel İşlev Bozukluğu Üzerine Küresel Araştırma Eğilimleri: Bir Siyentometrik Analiz
 
Sercan SARI, Volkan SELMİ, Mehmet CANİKLİOĞLU, Abdullah GÜREL, Fatih ATAÇ, Levent IŞIKAY
OUR RETROGRADE INTRARENAL SURGERY EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF MULTI-CALICEAL AND MULTIPLE KIDNEY STONES
Multikalisiyel ve Multiple Böbrek Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Deneyimimiz
 
Tülay KAMAŞAK, Meltem DİREK ÇOBANOĞULLARI, Tuğba KURT, Serap KARAMAN
OTİZMLİ ÇOCUKLARDA DOĞUM ÖYKÜSÜ, ANNE SÜTÜ ALMA SÜRESİ, TELEVİZYON İLE TANIŞMA YAŞI, TELEVİZYON, AKILLI TELEFON VE TABLET KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
An Investigation of Delivery History, Duration of Breastfeeding, Age at First Exposure to Television, and Television, Mobile Phone and Tablet Use Times in Children with Autism
 
Ruhi KABAKÇI, Ayşe Arzu YİĞİT
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZYOLOJİ DERSİNE BAKIŞI VE DERSİ ANLAMA
A Survey on the Veterinary Faculty of Kırıkkale University Second Class Students' View of Physiology Course and Their Understanding Skills
 
Simge AYKAN, Canan KALAYCIOĞLU
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OTİZM SPEKTRUM ANKETİ TÜRKÇE FORMUNUN GÜVENİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of the Reliability of the Turkish Version of Autism Spectrum Quotient for University Students
 
Aydın KANT, Şenol ÇOMOĞLU, Sinan ÖZTÜRK, Ercan AYDIN, Gürdal YILMAZ
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI COVID-19 ENFEKSİYONUNUN ŞİDDETİNİ ETKİLİYOR MU?
Does Chronic Obstructive Pulmonary Disease Affect the Severity of COVID-19 Infection?
 
Uğur KILINÇ, Ahmet ERDOĞAN, Ahmet TÜRKAN
SAFRA KESESİ POLİPLERİNE YAKLAŞIM: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Handling Gallbladder Polyps: Single Center Experience
 
Uğur KOSTAKOĞLU, Ayse ERTÜRK, İknur Esen YILDIZ, Songül ÖZYURT, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK, Mevlüt KARATAŞ, Emine SÖNMEZ
ANTIBIOTIC RESISTANCE AND INTEGRON GENE CASSETTES IN ACINETOBACTER BAUMANNII ISOLATES PRODUCED IN LOWER RESPIRATORY TRACT SAMPLES TAKEN FROM THE INTENSIVE CARE UNIT
Yoğun Bakım Ünitesinden Alınan Alt Solunum Yolu Örneklerinde Üretilen Acinetobacter baumannii İzolatlarında Antibiyotik Direnci ve İntegron Gen Kasetleri
 
Ali Can BULUT
DÜŞÜK MALİYETLİ, ÜÇ BOYUTLU BİR YAZICI KULLANILARAK OLUŞTURULAN DİŞ MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Dental Models Created by Using A Low-Cost, Three-Dimensional Printer
 
Yaşar ŞAHİN, Ebru YILDIRIM
ANTİBİYOTİKLERİN HÜCRE İÇİ FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ
Intracellular Pharmacokinetic Properties of Antibiotics
 
Tahir DALKIRAN, Olcay GÜNGÖR, Yaşar KANDUR, Besra DAĞOĞLU, Can ACIPAYAM, Ayşegül ALPCAN, Serkan TURSUN
PULMONARY THROMBOEMBOLISM IN A CHILD AFTER BURN INJURY
Yanık Sonrası Pulmoner Tromboemboli Gelişen Bir Çocuk Olgu
 
Enis ADEMOĞLU, Mehmet Muzaffer İSLAM, Gökhan AKSEL, Serkan Emre EROĞLU
COVID-19’UN NADİR PREZENTASYONU: KONJONKTİVİT VE OKÜLER TUTULUM İLE GİDEN VAKA SERİSİ
A Rare Presentation of Covid-19: Case Series with Conjunctivitis and Ocular Involvement